Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0731 6c5d
Reposted fromsbguys sbguys viazapominanie zapominanie
So stop waiting for Fridays, and stop waiting for summers, and stop waiting for someone to fall in love with you, because those things will happen. But in the meantime, enjoy right now.
— Lucy Sutcliffe
Reposted fromerial erial viazapominanie zapominanie
  Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz – Sońka
Reposted fromIriss Iriss viaparyz-plonie paryz-plonie

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viaparyz-plonie paryz-plonie
[...] oszalałem na twoim punkcie. To prawdopodobnie najrozsądniejsza rzecz, jaką zrobiłem w całym swoim życiu.
— William Wharton
Reposted fromtimetolove timetolove viaparyz-plonie paryz-plonie
Reposted frombluuu bluuu viazapominanie zapominanie
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viazapominanie zapominanie
2248 02bd
Reposted fromthinredline thinredline viazapominanie zapominanie
Nie do wiary, jaki świat jest duży i jak z tego nic nie wynika.
— Lem Mrożek Listy, str.78
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viazapominanie zapominanie
0638 cdf2 500
7747 14fa
Reposted fromthetemple thetemple viazapominanie zapominanie
9773 acd1
Reposted fromfranciii franciii viazapominanie zapominanie

Koniec

jesteśmy jak róże które nigdy nie pokwapiły się 
zakwitnąć wtedy kiedy powinny były zakwitnąć i 
teraz jakby 
słońce było już zmęczone 
czekaniem

— Charles Bukowski
Reposted byenideniskowoTewi
Miłość 1944

Nadzy bezbronni
z ustami na ustach
z otwartymi
szeroko oczami

nasłuchując

płynęliśmy
przez morze
łez i krwi
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromraita raita viaparyz-plonie paryz-plonie
5932 760b
Reposted fromrisky risky viaparyz-plonie paryz-plonie
0416 9516 500
Reposted fromvandalize vandalize viafightclub fightclub
6545 65be
Reposted fromstumph stumph viafightclub fightclub
Ludzie chcą się dotykać. Chemia dotyku jest jedną z najbardziej fascynujących chemii.
— J.L. Wiśniewski .
Reposted fromnirvitii nirvitii viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl