Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6612 6af9 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viajakubzulczyk jakubzulczyk
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
8748 63a9 500
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viajakubzulczyk jakubzulczyk
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
Dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób
— N. Roberts
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Have fun, even if it’s not the same kind of fun everyone else is having.
— C.S. Lewis (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
4716 676d 500
Reposted fromblank-page blank-page viairmelin irmelin
W wyimaginowanym świecie prawdy
W labiryntach zmysłów i korzeni
Nagich myśli unoszących się w przestrzeni
— Koniec Świata; Nasze miasto
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”

Stanisław Misakowski “Dramat”

Ludzie
którzy mnie otaczają
są mi obcy

ludzie
którzy do mnie mówią
są niemi

ludzie
którzy mnie dotykają
nie są ludźmi

rozgrywa się dramat
mojej obecności
w tłumie

6174 7e3c
Reposted fromkimik kimik viaabstrakcja abstrakcja
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viahope hope
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viahope hope
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahope hope
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viahope hope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl